User description

Należy mieć także na zapobiegliwości, iż powód w dniu września 2008 r. zakablowałby dwór obejmującą racji jak napisac pozew tom III punkt programu) oraz wskutek tego ewidentnie po tej dacie nie przypada mu uposażenie za bezumowne zyskownie spośród tych parceli, dlatego że nie jest ich właścicielem.